İletişimde Engeller

İnsanlar arasında etkin iletişimin önemli engellerinden biri, mesajı tam anlamadan mesaja ön yargıyla yaklaşmaktır. Bunun sonucu; çatışma, zıtlaşma, anlaşmazlık ortaya çıkar. Gönderilen mesajı sürekli olarak reddetmek ve ona olumsuz geri bildirimde bulunmak da bir iletişim engelidir.